Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (skratka VOP) upravujú vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou Realitná kancelária Romantické chalupy, s.r.o. (ďalej len "predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci") a platí pre nákup v internetovom obchode

Obchodné informácie o predávajúcom

Prevádzkovateľom internetového obchodu je:


Realitná kancelária Romantické chalupy, s.r.o.
Nejedlého 67
841 02  Bratislava
IČO: 44 823 908
DIČ: 2023278939

IČ DPH: SK 2023278939
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel Sro, vložka č. 73306/B


Zákazníkom tohto internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.
Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom alebo len spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či používa služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Obchodné podmienky

Internetový obchod je určený koncovým zákazníkom.

Vašu objednávku prijmeme bezprostredne po jej potvrdení. Tovar ktorý máme skladom Vám  vyexpedujeme a odošleme do 3 pracovných dní. Pokiaľ Vami požadovaný tovar skladom nemáme, termín expedície sa môže predĺžiť od 1 do 3 týždňov. V tomto prípade sa s Vami telefonicky alebo mailom skontaktujeme a dohodneme vyhovujúce riešenie (storno objednávky, zmenu produktu, zmenu termínu dodania).Platobné podmienky

Vašu objednávku môžete uhradiť dobierkou (pri prevzatí tovaru) alebo zálohovou faktúrou. Nezabudnite: VARIABILNÝ SYMBOL = ČÍSLO OBJEDNÁVKY. Dobierka, poštovné a balné nie je zarátané vo výrobkoch, bude pripočítané do koncovej ceny objednávky.

Storno objednávky

Ak ste už zaplatili, najneskôr do 24 hodín nám telefonicky, alebo mailom zašlite STORNO OBJEDNÁVKY s uvedeným jej čísla. Pri objednávkach na dobierku môžete svoju objednávku stornovať telefonicky alebo mailom, najneskôr do 24 hodín od potvrdenia objednávky.

Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazne zmenila cena u dodávateľa a zákazník ju neakceptuje.

Vrátenie tovaru

Prevzali ste tovar a zistili ste, že tam nie je to čo ste pôvodne chceli? Môže sa stať, že sa pri objednávaní pomýlite. Máte možnosť vrátenia tovaru do 7  dní od dátumu jeho prevzatia a bezodkladne Vám bude vrátená kúpna cena. Vrátiť môžete tovar: 1. nepoškodený, 2. nepoužívaný, 3. v pôvodnom obale. Zásielku posielate na Vaše náklady. K tovaru nezabudnite pripojiť kópiu daňového dokladu. Vrátime Vám peniaze za tovar, nie za poštovné a balné. Tovar posielajte bežnou balíkovou poštou alebo kuriérom. Odporúčame Vám tovar poistiť. Dobierka nebude prevzatá!

Reklamácia

Prosíme, majte na pamäti, že svojím podpisom prepravcovi pri preberaní zásielky potvrdzujete, že ste ju prevzali v poriadku a nepoškodenú. Za prípadné poškodenie zásielky spôsobené prepravcom nezodpovedáme. Pri preberaní zásielky skontrolujte, či nie je zásielka alebo jej časti neprimerane mechanicky poškodená (neprimerane zdeformovaná krabica, roztrhnutá obálka, prípadne fľaky, mokré škvrny) Takúto zásielku NEPREBERAJTE! Kontaktujte nás telefonicky a my Vám v čo najkratšom čase pošleme nový tovar.


Záručná doba je totožná s doporučeným dátumom spotreby, ktorý uvádza výrobca, a je viditeľne označený na každom produkte. Nie je možné uznať reklamáciu na výrobky, ktoré ste už začali používať a znehodnotili sa nesprávnym používaním a uskladnením. Reklamovať je možné výrobky, ktoré preukazujú znehodnotenie hneď po otvorení originálneho balenia (zápach, netypická konzistencia..).

Poštovné a balné

U nás zakúpený tovar Vám na území Slovenskej republiky doručíme prostredníctvom kuriéra firmy ReMax Courier Service, spol. s r. o.
• doporučená zásielka - úhrada zálohovou faktúrou: poštovné a balné (do 13 kg) 4 Eur
• doporučená zásielka – úhrada dobierkou: poštovné a balné (do 13 kg) 5 Eur 

• pri objednávke nad 100 Eur  je doručenie zdarma, s výnimkou prepravy sladu v celkovom množstve vyššom, ako 13 kg.

Pri zásielke do zahraničia Vám budeme účtovať skutočné náklady podľa cenníka použitej prepravnej spoločnosti.

Záručný list a daňový doklad

Záručný list je nahradený predajným daňovým dokladom, ktorý si vždy dôkladne uschovajte v prípade budúcej reklamácie.

Ochrana osobných údajov

Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

Zákazník svojou registráciou v internetovom obchode dáva súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal svoje obchodné informácie týkajúce sa ponuky výrobkov a služieb v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. v platnom znení.

Registráciou udeľuje v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb. v platnom znení, svoj súhlas so spracovaním poskytnutej emailovej adresy predávajúvemu, za účelom zaradenia do databázy a ďalšieho reklamného, marketingového účelu tj. hlavne ponuky výrobkov, služieb a za účelom zasielanie obchodných informácii prostredníctvom elektronických prostriedkov dľa platného zákona č. 480/2004 Zb., a to na dobu neurčitú.

Pokiaľ si zákazník praje svoj súhlas so zasielaním obchodných Informácii odvolať, môžete tak urobiť e-mailom s touto žiadosťou na adresu info@svojepivo.sk.

Podrobnosti elektronického kontaktu je možné za účelom šírenia obchodného zdelenia elektronickými prostriedkami použiť iba vo vzťahu k používateľovi, ktorý k tomu dal súhlas.


Záverečné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť od 1. decembra 2013 a platia výlučne pre tento internetový obchod.