Legislatíva
Povinnosť oznámiť colnému úradu varenie piva

 

Od 1.1.2023 sa mení zákon o spotrebnej dani z liehu, konkrétne do neho doplnili § 65a. 

Tento § určuje, že domáca výroba piva nepodlieha spotrebnej dani, ak sa za rok nevyrobí viac ako 1000l piva a toto pivo nebude predmetom predaja (celé znenie tu).

Zároveň ukladá povinnosť oznámiť miestne príslušnému úradu colnej správy, kam patríte na základe trvalého pobytu ( vyhľadávač miestnej príslušnosu TU - vyhľadávať "colný úrad" a vybrať z nich "daňová pobočka" ) do 25. 1. skutočnosť že v danom roku budete variť pivo, jeho predpokladané množstvo (nesmie byť vyššie ako 1000l) a adresu, kde toto pivo budete variť.

Vzor ohlášky je možné si stiahnuť TU